Ingresso Ridotto (BAMBINI sino 135cm NO SDRAIO / NO LETTINO)